Zoeken

Vitale werknemers met het slaapprogramma

Beddery heeft een uitgebreid slaapprogramma ontwikkeld voor de vitaliteit van werknemers. Wij leren deelnemers om zelf hun biologische klok te resetten in afstemming met hun chronotype en werktijden. Deelnemers leren hoe zij aanpassingen kunnen maken aan hun levensstijl om hun slaapkwaliteit te optimaliseren voor een boost in hun gezondheid en productiviteit.

Het unieke slaapprogramma is in verschillende fases opgedeeld. Er wordt gestart met de slaapassesment, waarin je als werknemer de dagen voor de eerste training je slaap bijhoudt. Hierdoor word je bewuster van je slaapritme en heb je een startpunt voor het maken van je eigen slaapschema tijdens de slaapdag. Je slaapritme is een van de belangrijkste factoren die je slaap sterk beïnvloed en waar je zelf veel invloed op kan hebben.


De eerste slaapdag

In het slaapprogramma zitten twee slaapdagen verwerkt. Hierbij ga je niet de hele dag slapen, maar word je bewust wat de gevolgen zijn van de slaapkwaliteit op de kwaliteit van je leven. Tijdens de eerste slaapdag leer je welke leefstijlfactoren invloed hebben op slapen en worden patronen in het slaapritme geanalyseerd aan de hand van opdrachten. Op basis hiervan creëer je je eigen optimale slaapschema samen met slaapcoach en gedragswetenschapper Mirjam Reijnders


De eerste slaapdag is een interactieve workshop, waarin wij het belangrijk vinden dat iedereen de ruimte krijgt om aan het woord te zijn en de juiste aandacht van slaapcoach Mirjam Reijnders kan krijgen. Bovendien willen we er natuurlijk alles aan doen dat je je open durft te stellen, zodat de situatie goed ingeschat kan worden en de juiste tips gegeven kunnen worden. Hierdoor kiezen wij bewust voor een maximale groepsgrootte van acht deelnemers.

Na de eerste slaapdag laten we je natuurlijk niet met lege handen naar huis gaan! De sleep well box is niet alleen een leuke beloning, maar ook een belangrijke reminder om je, aan het gedurende de slaapdag opgestelde schema, te houden. De producten in de box hebben een sterke associatie met slapen en helpen daardoor het slaappatroon te versterken. Ook zien wij vaak dat makkelijke verbeteringen over het hoofd worden gezien, zoals simpele slaapoordoppen.


De challenges

De 3 weken na de slaapdag staan in het teken van 'challenges'. Deze zijn gemaakt om je uit te dagen je patronen te doorbreken en je slaapkwaliteit bewuster in de gaten te houden. Beddery laat je kennismaken met verscheidene ideeën over slaapverbetering, maar dat betekent uiteraard niet dat je je opgejaagd of verplicht hoeft te voelen eraan mee te doen. Te allen tijde blijft 'slapen is niets doen' het allerbelangrijkste! Met deze challenges ga je zelf aan de slag, maar uiteraard begeleiden wij je hierbij. Zo zal er per mail onder andere een uitnodiging zijn om je eigen slaaphygiëne te checken, een matrassencheck te doen en diverse ademhalingsoefeningen worden toegestuurd.


Op weg naar een goede nachtrust

De 3 weken challenges worden afgesloten met een tweede slaapdag. Hierbij worden in een korte sessie de lessen van de eerste slaapdag herhaald en de uitdagingen en ervaringen van de challenges besproken. Afhankelijk van de wensen van de groep gebeurt dit in groepsverband of individueel. Bij laatstgenoemde variant krijgt elke deelnemer een 1-op-1 coaching sessie van een half uur. Per groep wordt bekeken wat beter aansluit bij de uitdagingen en beter werkt op lange termijn. Het slaapprogramma wordt afgesloten met een eind assessment waarin het verbeterde slaappatroon in kaart wordt gebracht. Dit overzicht dient als draagvlak om begeleiding voor beter slapen consistent beschikbaar te maken in de arbeidsomgeving.


Ben jij overtuigd dat je werknemers een betere nachtrust verdienen en daarmee een boost voor hun gezondheid en productiviteit? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.